• Lægerne Torvet 11
  Lægerne Torvet111 -
 • Lægerne Torvet 11
  Lægerne Torvet111 -
 • Lægerne Torvet 11
  Lægerne Torvet111 -
 • Lægerne Torvet 11
  Lægerne Torvet111 -
 • Lægerne Torvet 11
  Lægerne Torvet111 -
 • Lægerne Torvet 11
  Lægerne Torvet111 -

Uddannelseslæge

Klinikken efteruddanner læger på flere forskellige trin i deres videreuddannelse.

KBU -turnuslæger er nyligt færdiguddannet læger og arbejder selvstændigt under supervision af en af de faste læger. 

Bloklæger - skal være praktiserende læger. Typisk har de et længere forløb i praksis inden et 2,5 års hospitalsophold.  Lægen vil komme 1 gang om måneden under sit ophold

på sygehus og siden returnerer i praksis i yderligere et halvt år efter end hospitalsophold.

Vores uddannelseslæger får løbende supervision samt fast tid afsat til at gennemgå kliniske forløb.

Lægerne tilbydes undervisning i kliniske færdigheder men også en indgående viden om praksisdrift, ledelse og organisation.

Uddannelseslægen vil selv få lejlighed til at undervise, dels på en af vores halvårlige temadage samt ved vores morgenmøder.