Lukket for tilgang

Attester

Ved en attest forstår man enhver skriftlig udtalelse om en persons sundhedstilstand, som din læge laver til brug for en juridisk afgørelse

Ved en attest forstår man enhver skriftlig udtalelse om en persons sundhedstilstand, som din læge laver til brug for en juridisk afgørelse. Der ingen forskel på, om man kalder dokumentet for en lægeattest eller for en lægeerklæring.

Kommunale attester

Hvis du er sygemeldt i en længere periode, så kan kommunen rekvirere en række forskellige attester hos din læge. Nogle af disse attester kræver fremmøde:

LÆ 285

Err en pligtattest, når sygefravær forventes at vare mere end 8 uger.

Pr. 1. januar 2015 skal de praktiserende læger udfylde LÆ 285, som skal foreligge ved kommunens første opfølgende samtale senest 8 uger efter første sygefraværsdag. Attesten er en fremmødeattest.

Læ 235

Attest vedr. sygdom i forbindelse med graviditet eller risiko for fosterskade.

Hvis du er syg i din graviditet/barsel er det vigtigt at din læge ved besked og samstemmer perioden for dette.  For at opretholde sygedagpenge/barsel skal denne attest udfyldes med information om sygdommens art og varighed.

Læ 145

 Generel Helbredsattest er en uddybbende attest omkring dit sygdomsforløb og dine kroniske diagnoser. Der afsættes typisk 45min-1 time til udfyldelse af attesten

Læ 265

Rehabiliteringsattester er en uddybbende attest som dels beskriver dine kroniske sygdomme og symptomer men også vurdere om alle symptomer er helt udredt. Denne attest vil siden blive blive behandlet i kommunens rehabiliteringsteam. Her vil man undersøge for mulighed for rehabilitering til nye jobfunktioner eller andet job. Dels vurderer din arbejdsevne i forhold til eventuel flexjob og andre ordninger. Attesten kræver fremmøde og der afsættes fra 45 min-1 time. 

Kørekort

Nye regler for fornyelse af kørekort. Vedtaget i Folketinget 5. februar 2015

Fra 1. marts 2015 gælder følgende: Personer, der ikke er fyldt 70 år, skal først have fornyet deres kørekort med lægeundersøgelse, når de er 75 år gamle. Disse personer, hvis kørekort udløber som 70 årige, henvender sig på Borgerservice og får en administrativ forlængelse til 75 års alderen.

Personer der er fyldt 70 år inden den 1. marts 2015 følger de gamle regler.

Læs mere om regler for kørekort her

Rejseafbestilling

Denne attest udfyldes hvis du pga sygdom ikke kan fuldføre din planlagte rejse. Der kræves en gyldig grund for dette og attesten kræver fremmøde og lægeundersøgelse.

Forsikringsattester

Afhængig af din sydom/skade vil din forsikring ofte anmode om en lægelig attest som uddyber dine symptomer. Bestil gerne tid telefonisk da vi afsætter tiden efter attestens størrelse.

Pillepas

Ved rejser til udlandet kan du risikere, at myndighederne i udlandet vil se bevis for brug af  medicin. Medbringer du euforiserende stoffer bør du medbringe et pillepas eller en medicinattest. Medicinattesten udstedes af os. Pillepasset udstedes af apoteket.

Læs mere om regler for rejse med medicin her

Mulighedserklæring

Den traditionelle lægeerklæring erstattes af mulighedserklæring. Denne har en side 1 og en side 2. Side 1 udfyldes mellem arbejdsgiver og ansatte. 

Se mulighedserklæringen her

Se vejledning til arbejdsgiver her

Se priser