Lukket for tilgang

Henvisninger

Skønner din læge, at du skal undersøges af en speciallæge, sender din læge en elektronisk henvisning til en server

Skønner din læge, at du skal undersøges af en speciallæge, sender din læge en elektronisk henvisning til en server. På serveren er hospitaler, praktiserende læger og speciallæger forbundet med hinanden. Ofte vil din læge foreslå en bestemt speciallæge.

Speciallæge

Din læge kan henvise dig til speciallæge hvis dette skønnes nødvendigt. Der kræves dog ikke henvisning til øre og øjenlæger. 

Sundhedsforsikring

Hvis du ønsker henvisning til undersøgelse via din sundhedsforsikring skal vi først lave en lægelig vurdering i klinikken. Her beskrives symptomer og sammen lægges en plan for eventuel udredning. Hvis lægen ikke mener der er aktuel indikation for speciallægeudredning vil vi aftale en opfølgning senere.

Fysioterapeut

Du kan altid selv tage kontakt med en fysioterapeut for at få behandling. Ønskes tilskud – skal du først vurderes af en af lægerne. Her beskrives dine symptomer og der laves en egentlig henvisning til fysioterapeut. Denne er tidsbegrænset. Ønsker du forlængelse af behandlingen skal der laves ny henvisning og vi vil da gerne se dig til en ny vurdering i klinikken forinden.

Psykolog

Du kan altid kontakte en psykolog selv på ønske om behandling.  Hvis psykologen er under sygesikringen kan du evt få tilskud. dette kræver dog henvisning fra din praktiserende læge og samtidig skal du opfylde en af nedenstående kriterier:

 1. røveri-, volds- og voldtægtsofre.
 2. trafik- og ulykkesofre.
 3. pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom.
 5. pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. pårørende ved dødsfald.
 7. personer, der har forsøgt selvmord.
 8. kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. personer, der inden det fyldte 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. personer med let til moderat depression fra 18 år.
 11. personer med let til moderat angstlidelse, herunder let til moderat OCD mellem 18 og 38 år.

Sportskader

Sportsnetdoc.dk

Nakkesmerter

Muskelspændinger i nakken er meget hyppigt. De kan forebygges og behandles ved at lave øvelser dagligt, at have fokus på  arbejdsstillinger, arbejdsmiljø, syn, tandstatus (skærrer du tænder?)  kropsholdning, alkohol, kost, motion, søvn, stress.

Læs mere om øvelser fra danske fysioterapeuter : 

Hovedpine og nakkesmerter.

Lændesmerter 

Ondt i ryggen.