Lukket for tilgang

Uddannelseslæger

Klinikken efteruddanner læger på flere forskellige trin i deres videreuddannelse

Klinikken efteruddanner læger på flere forskellige trin i deres videreuddannelse.

KBU – turnuslæger

KBU – turnuslæger er nyligt færdiguddannet læger og arbejder selvstændigt under supervision af en af de faste læger.

Bloklæger

Bloklæger – skal være praktiserende læger. Typisk har de et længere forløb i praksis inden et 2,5 års hospitalsophold.  Lægen vil komme 1 gang om måneden under sit ophold på sygehus og siden returnerer i praksis i yderligere et halvt år efter end hospitalsophold.

Løbende supervision

Vores uddannelseslæger får løbende supervision samt fast tid afsat til at gennemgå kliniske forløb.

Kliniske- og praksisfærdigheder

Lægerne tilbydes undervisning i kliniske færdigheder men også en indgående viden om praksisdrift, ledelse og organisation.

Stå for undervisning

Uddannelseslægen vil selv få lejlighed til at undervise, dels på en af vores halvårlige temadage samt ved vores morgenmøder.