Lukket for tilgang

KOL og Astma

Har du problemer med langvarig hoste, åndenød eller andre luftvejssymptomer anbefales en undersøgelse i klinikken.

Har du problemer med langvarig hoste, åndenød eller andre luftvejssymptomer anbefales en undersøgelse i klinikken.

Typisk vil vi lave en Lungefunktion som kan vise om du har nedsat lungefunktion. Hvis denne kan bedres med medicin som udvider dine luftveje kan du have en astmasygdom. Hvis lungefunktionen er kronisk nedsat taler man om KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom).

Begge sygdomme kræver løbende kontrol og ofte medicinering.

I klinikken snakker vi med dig om forebyggelse af lungeforværring og evt andre tiltag som kan bedre din lungefunktion.

I den årlige kontrol indgår lungefunktionsundersøgelse, samtale om livsstil, tobaksforbrug, vægt, motion og medicingennemgang.

Ofte vil vi tage et røntgenbillede for at se om lunger/hjerte er normal udseende. Ved astma undersøges for eventuel allergi og ved KOL undersøges andre disponerende faktorer.

Der findes mange forskellige medicinske tiltag og hvis du skal have medicin kortvarigt eller langvarigt oplæres du i inhalationsteknik.

I kommunen tilbydes også et forløb med dels rygsestop samt forløb for KOL patienter. Her indgår træning livsstilssamtale m.m..